Mniej azbestu w mieście dzięki dotacji

Czwartek, 30 listopada 2023

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w roku 2023 usunięto w Lęborku 15,51 ton płyt cementowo-azbestowych. Dotacja przyznana została w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w roku 2023”.

 

Czytaj dalej

Nabór do programu CIEPŁE MIESZKANIE

Piątek, 29 września 2023

Rozpoczął się nowy nabór w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lęborka do złożenia wstępnej deklaracji.

 

Czytaj dalej

CZIPOWANIE POJEMNIKÓW

Środa, 30 sierpnia 2023

Uprzejmie informujemy, że od 30.08.2023 r. na terenie Gminy Miasto Lębork pracownicy firmy Puckiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Pucka, odbierającej odpady komunalne od mieszkanców będą czipować pojemniki.

Czytaj dalej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon samochodów osobowych dla mieszkańców budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych

Środa, 23 sierpnia 2023

Zalegające w naszych mieszkaniach, piwnicach i garażach odpady typu: meble, dywany czy opony będą kolejny raz odbierane sprzed miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w określone dni. Sprawdź, kiedy możesz się ich pozbyć!

Czytaj dalej

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Poniedziałek, 24 lipca 2023

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

 

Czytaj dalej

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Piątek, 7 lipca 2023

Na terenie Gminy Miasto Lębork będą przeprowadzane kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Czytaj dalej

Zawiadomienie o kontroli kompostowników

Wtorek, 4 lipca 2023

Informujemy, że od 03.07.2023 roku będą przeprowadzane kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i korzystają w związku z tym z częściowego zwolnienia w opłacie „śmieciowej".

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Aktualności