Dodatkowy termin naboru wniosków w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2016

Środa, 10 sierpnia 2016

W związku z wycofaniem się jednego wnioskodawcy z pozyskania dofinansowania na likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich ekologicznymi źródłami ciepła w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” - edycja 2016), zaszła możliwość składania dodatkowych wniosków osób chętnych do przystąpienia do projektu.  

Czytaj dalej

Autobus energetyczny przyjedzie do Lęborka

Piątek, 8 lipca 2016

Autobus energetyczny, czyli mobilne centrum edukacyjno - informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu przyjedzie do Lęborka w dniach 12-13 lipca i stanie na Placu Pokoju. Odwiedzający będą mogli w godz. 10.00-18.00 zobaczyć modele, makiety oraz tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej. 

Czytaj dalej

Dotacja do usunięcia wyrobów zawierających azbest – dodatkowy nabór wniosków

Środa, 15 czerwca 2016

W związku z rezygnacją niektórych wnioskodawców z realizacji wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji w ramach konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, istnieje możliwość złożenia dodatkowych wniosków przez zainteresowanych mieszkańców. 

Czytaj dalej

Mieszkańcy będą usuwać azbest z dotacją 2016

Wtorek, 14 czerwca 2016

W roku 2016 mieszkańcy Lęborka ponownie skorzystają z dofinansowania na usunięcie wyrobów azbestowych ze swoich posesji. 

 

Czytaj dalej

Spektakl ekologiczny dla dzieci pn. Elektromisja

Czwartek, 9 czerwca 2016

W lęborskim Kinie Fregata 7 czerwca 2016 r. odbył się spektakl ekologiczny pn. Elektromisja skierowany do dzieci z lęborskich placówek oświatowych wpisujący się w działania miasta na rzecz ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki odpadami

Czytaj dalej

Lęborskie Dni Techniki dla Juniora – "Młody Technik"

Piątek, 3 czerwca 2016

3 czerwca 2016 r. w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej w Lęborku pod hasłem „Lęborskie Dni Energii” odbyły się Lęborskie Dni Techniki dla Juniora „Młody Technik”. W ramach spotkania z uczniami i przedszkolakami pracownicy PGNIG Obrót Detaliczny zaprezentowali lekcję „Błękitna lekcja”, a uczniowie szkoły pokazali prezentacje o odnawialnych źródłach energii oraz roboty. Spotkanie było także okazją by rozstrzygnąć i wręczyć nagrody w konkursie „Czysta Energia – Czysty Lębork”. 

Czytaj dalej

Działaj kulturalnie – myśl globalnie – segreguj lokalnie

Poniedziałek, 30 maja 2016

Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku w ramach Światowego Dnia Ziemi zorganizował ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ph. Działaj kulturalnie – myśl globalnie – segreguj lokalnie. Celem konkursu było propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, odzysku surowców wtórnych, rozwijanie aktywności twórczej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie

Aktualności