Obowiązki posiadaczy wyrobów zawierających azbest - regulacje prawne

Rada Miejska w Lęborku Uchwałą Nr XIV-157/2011 z dnia 27.12.2011 r. przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork - aktualizacja". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Dokument zawiera pełną inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie naszego miasta.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Lęborku (pok. C 201, tel. 059-8637755).
 
Załączniki: