Rejestr Działalności Regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust.1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej mogących odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork:

1. REMONDIS Sp. z o.oOddział w Lęborku - ul. Kossaka 91–95, 84-300 Lębork

2. ELWOZ ECO Sp. z o.o. - ul. Słupska 2, 84-340 Sierakowice

3. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych SANIPOR Sp. z o.o. - ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

4. SOMMER Sp. z o.o. - ul. Poznańska 39, 76-200 Słupsk

5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk

6. Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk - Osowo Lęborskie 24 A, 84-312 Cewice

7.  LUKAS Łukasz Gniedziejko - ul. Zwycięstwa 7, 84-300 Lębork

8. Zakład Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. - Czarnówko 34, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

9. Usługi Transportowe i Komunalne Władysław Barzowski - Runowo 10, 76-230 Potęgowo

10. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. - ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo

11. D i F s. c. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe - ul. Rzemieślnicza 2-4, 81-855 Sopot

12. PHU „ANAREX” s.c. Zbigniew i Mateusz Pozorek - ul. I Armii Wojska Polskiego 38/1, 84-300 Lębork

13. PHU SANIKO Andrzej Koszałka - ul. Ceynowy 8/1, 83-300 Kartuzy

14. KING Joanna Staniuk - Sommer - ul. Grottgera 16G, 76-200 Słupsk

15. Firma Prywatna Wielobranżowa  „Stachtrans Stanisław Milewczyk - ul. Oliwska 48 84-208 Kielno

16. Przedsiębiorstwo Komunalne AGORA Sp. z o.o. - ul. Wiejska 1, Kąpino, 84-200 Wejherowo

17. Edward Przybyszewski - Wodnica 68, 76-270 Ustka

18. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. - ul. Zamkowa 6 84-100 Puck

19. Eko Logistik Usługi Komunalno-Transportowe Dariusz Gruba - ul. Wilczka 14 84-242 Luzino

20. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. - ul. Dębogórska 148 84-230 Rumia

21. Mateusz Milczarek MATEX - ul. Cicha 2/15 77-330 Czarne

22. Usługi Transportowe Stanisław Staubach – ul. Miodowa 10, 77-127 Nakla

23. Mirosław Sienkiewicz "MIROL" - ul. Marusarzówny 5A/5, 84-300 Lębork

24. Usługi Transportowe Robert Lewicki - ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno

Załącznik:

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości