Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Większość  kotów miejskich to zwierzęta wolno żyjące – nie bezdomne. Stanowią integralny składnik miejskiego ekosystemu. Są także naturalnym wrogiem gryzoni, będących realnym zagrożeniem dla mieszkańców. Wolno żyjące koty mają prawo bezpiecznie żyć w miejscach swojego bytowania.

Dokarmianie kotów nie wywołuje ich obojętności wobec gryzoni. Wręcz przeciwnie – zdrowy i silny drapieżnik jest znacznie bardziej skuteczny.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Wyłapywanie ich, płoszenie, wprowadzanie zakazów karmienia jest zabronione i kwalifikowane przez polskie prawo jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech i kara finansowa do 100 tys. zł.

Idealną sytuacją jest, kiedy populacja kocia jest pod kontrolą, na terenie jej bytowania znajdują się estetyczne kocie budki, a karmienie zwierząt odbywa się w wyznaczonych i zadbanych miejscach.

Opieka nad wolno żyjącymi kotami w Lęborku trwa od 2011 roku. Od 2015 roku prowadzi się Rejestr opiekunów społecznych kotów wolno żyjących. Opiekunem społecznym może zostać każdy pełnoletni mieszkaniec Lęborka, niepozbawiony praw publicznych, zainteresowany działalnością na rzecz pomocy wolno żyjącym kotom. Opiekun społeczny będzie uprawniony do korzystania z usług lekarza weterynarii, który na zlecenie gminy wykonuje zabiegi sterylizacji/kastracji oraz leczenia wolno żyjących kotów, a także do otrzymywania karmy dla kotów, które zostały poddane tym zabiegom.

Od 2021 roku realizowany jest także plan sterylizacji lub kastracji zwierząt pozostających pod opieką właściciela.

Szczegóły opieki nad wolno żyjącymi kotami znajdziemy w przyjmowanych corocznie Programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt. 

Załączniki: