Wykaz przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe

1. Usługi Komunalne i Transportowe Zbigniew Naczk - Osowo Lęborskie 24 A,
84-312 Cewice

2. Mechanika Blacharstwo Usługi Wodno- Kanlizacyjne i Transportowe Kazimierz Szur - ul. Wierzbowa 1, 84-300 Lębork

3. Usługi Asenizacyjne Arkadiusz Szulfer - Moczydło 90, 83-340 Sierakowice

4. TOI-TOI Systemy Sanitarne Sp. z o.o. - ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa

5. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa - ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

6. Wioletta Syldatk USŁUGI ROLNICZE Centrum Dekoracji Viola - Garczegorze 38,
84-351 Nowa Wieś Lęborska 

7. FIRMA HANDLOWA Sławomir Dąbrowski - ul. Żaglowa 9/1, 70-832 Szczecin

8. mToilet Sp. z o.o. - ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa

9. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Eugeniusz Tandek - Garcegorze 56, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

10. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz Cleaner Zakład Sprzątania Sp. j. - ul. Mazurska 10, 82-300 Elbląg

11. WCTron Sp. z o.o. - ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 9, 50-406 Wrocław

12. PHU MAŃSKI Damian Mański - ul. Miętowa 3, 84-300 Lębork

Wniosek o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Lęborka

Wzór sprwozdania kwartalnego podmiotu prowadzącego działaność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Załącznik:

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu niczystości ciekłych