Co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2013 r. roku w nieruchomościach zamieszkałych obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od tego dnia  to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od 1 czerwca 2016 r. odpady komunalne odbierane są ze wszystkich nieruchomości, nie tylko tych zamieszkałych. Do listy nieruchomości w gminnym systemie odbierania odpadów komunalnych dołączyły przedsiębiorstwa, sklepy, zakłady usługowe, szkoły i przedszkola oraz inne rodzaje nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

***

Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Lębork zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów

„Czysta Błękitna Kraina”

Czarnówko 34 

84-351 Nowa Wieś Lęborska

Wykonawcą usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych jest:

Konsorcjum Firm:

1. Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck - SEKTOR I i II

Centrala: 58 673 04 00

Biuro Obsługi Klienta: 58 673 04 35

zuk@pgkpuck.pl; www.pgkpuck.pl

2. Usługi Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno - SEKTOR III

tel. 513 858 662

bdo-lewicki@wp.pl