AKCJA KASTRACJA

Gmina Miasto Lębork wspólnie z Fundacją ZWIERZ z Bierunia podjęły się realizacji Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja! Projekt ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych zwierząt poprzez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów sterylizacji / kastracji również u zwierząt posiadających właściciela (psy i koty).

Każdy mieszkaniec Lęborka może zgłosić się ze swoim zwierzęciem na zabieg sterylizacji / kastracji, którego koszt poniosą wspólnie Fundacja ZWIERZ i Gmina Miasto Lębork.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest dopełnienie obowiązku zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie, a także trwałe oznakowanie zwierzęcia (jeśli zwierzę nie jest jeszcze oznakowane)

Właściciel zwierzęcia, chcący skorzystać ze sfinansowania przez Gminę Miasto Lębork zabiegu, musi wypełnić w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku (pok. B112 lub B121) wniosek o skierowanie zwierzęcia na zabieg sterylizacji lub kastracji i okazać pracownikowi Wydziału Ochrony Środowiska aktualne zaświadczenie potwierdzające zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. Następnie wraz z wypełnionym i potwierdzonym przez pracownika Wydziału wnioskiem powinien udać się do właściwego gabinetu weterynaryjnego (po wcześniejszym umówieniu się z lekarzem weterynarii).

Wniosek zachowuje ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.

Zabiegi będą wykonywali:

  • w przypadku psów właścicielskich: lekarz weterynarii Tomasz Wierzbicki, prowadzący Gabinet Usługi Weterynaryjne przy ul. Kossaka 78 w Lęborku,
  • w przypadku kotów właścicielskich: lekarz weterynarii Mirosław Frączek, prowadzący Gabinet Weterynaryjny „MIRVET” przy ul. Czołgistów 6a w Lęborku.

Opiekun po przeprowadzonym zabiegu obejmie zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii, ponosząc koszty z tym związane. Zabiegi przeprowadzane będą w ilości maksymalnie 1 szt. zwierzęcia rocznie w odniesieniu do jednego właściciela. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należeć będzie do lekarza weterynarii, który oceni, czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji prowadzone będzie do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Czas realizacji projektu: 12 maja – 15 października 2021 r.