Akcja Kastracja zwierząt właścicielskich rozpoczęta

Ruszyła ZWIERZowa Akcja Kastracja! dotycząca zwierząt posiadających właściciela (psy i koty). W jej ramach będzie wykonywane nieodpłatne przeprowadzenie zabiegów kastracji/sterylizacji połączone ze znakowaniem psów i kotów właścicielskich. Koszt poniosą wspólnie Gmina Miasto Lębork i Fundacja ZWIERZ z Bierunia. 

Projekt ma na celu zmniejszenie liczby niechcianych zwierząt poprzez upowszechnienie przeprowadzania zabiegów kastracji/sterylizacji zwierząt utrzymywanych przez ich opiekunów (psy i koty).

Mieszkańcy mogą zgłaszać się po wniosek o skierowanie zwierzecia na zabieg sterylizacji lub kastracji do Urzędu Miejskiego w Lęborku, Wydział Ochrony Środowiska pok. B112 lub B121 (godz. 7.00 – 15.00), tel. 59 8637 708. W przypadku psów należy dołączyć kserokopię dowodu wykonania zaszczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie w bieżącym roku.  Po wypełnieniu wniosku i potwierdzeniu przez pracownika Wydziału właściciel zwierzęcia może się z nim udać do PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ dr n. wet. Wojciecha Pilawskiego przy ul. Mściwoja II 12/1 w Lęborku (po wcześniejszym umówieniu się z lekarzem weterynarii pod nr tel. 883 376 052).

Wniosek zachowuje ważność przez okres miesiąca od daty wystawienia.

Opiekun po przeprowadzonym zabiegu obejmie zwierzę opieką określoną przez lekarza weterynarii, ponosząc koszty z tym związane. Zabiegi przeprowadzane będą w ilości maksymalnie 1 szt. zwierzęcia rocznie w odniesieniu do jednego właściciela. Ostateczna decyzja co do zakwalifikowania zwierzęcia do wykonania zabiegu należeć będzie do lekarza weterynarii, który oceni, czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Dofinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji prowadzone będzie do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Czas realizacji projektu: 04 maja – 31 października 2022 r.