Akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021”

 

W dniach 26-28 października 2021 roku na terenie miasta Lęborka zostanie przeprowadzona akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021”

W ślad za pismem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku – Znak PSGGD.RSDZ.620.001.22.21 z dnia 06.09.2021 r. informujemy, że w dniach 26-28 października 2021 roku na terenie miasta Lęborka zostanie przeprowadzona akcja przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2021”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku.

Usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.