Awaria w ZZO "Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku

W związku z awarią zasilania energetycznego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku informujemy, że nastąpi opóźnienie w odbiorze odpadów komunalnych z terenu miasta Lęborka – do czasu usunięcia awarii.

Nieczynny będzie również Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czarnówku.