Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Już od 1 lipca wchodzą w życie przepisy dotyczące funkcjonowania Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), co oznacza między innymi konieczność złożenia deklaracji o wykorzystywanych źródłach ciepła.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy każdego właściciela lub zarządcy budynku (lokalu).

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pisemnie (we właściwym miejscowo urzędzie gminy), bądź przez Internet, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego.

JAKI JEST TERMIN NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI?

W przypadku nowych budynków, termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła, zaś właściciele budynków już istniejących będa mieli na to 12 miesięcy, liczone od dnia dzisiejszego tj. 01.07.2021 r..

SANKCJE ZA NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W TERMINIE

Uchybienie terminowi do złożenia deklaracji, bądź niezłożenia jej w ogóle jest zagrożone karą grzywny. Jeżeli zaś deklaracja zostanie złożona po terminie, a organ nie zauważy tego uchybienia, kara nie zostanie wymierzona.

W JAKIM CELU NALEŻY ŻŁOŻYĆ DEKLARACJĘ ?

Warto zaznaczyć, że informacje zawarte w deklaracji nie będą podstawą do nakładania kar za ogrzewanie w niewłaściwy sposób. Mają one służyć jedynie zbieraniu informacji o wykorzystywanych przez obywateli źródłach ciepła, co przyczyni sie do poprawy efektywności energetycznej.

DEKLARACJE DOT. ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW

FORMULARZ A-budynki i lokale mieszkalne-1.pdf

FORMULARZ B- budynki i lokale niemieszkalne.pdf

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ POD NIŻEJ WSKAZANYM LINKIEM:

https://zone.gunb.gov.pl/