CZY ZŁOŻYŁEŚ JUŻ DEKLARACJĘ❓ PRZYPOMNIENIE

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 roku każdy mieszkaniec, właściciel budynku posiadający zainstalowane źródło ciepła (przyłącze do sieci ciepłowniczej, kocioł c.o., kocioł gazowy, kominek, koza, piecokuchnię itp.) zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracje można składać online lub tradycyjnie – za pośrednictwem Urzędu Miasta w Lęborku w pokoju B112 (tel. 59 8637-708).

TERMINY:
14 dni (licząc od 1 lipca 2021 r.) – dla nowo wybudowanych budynków;
12 miesięcy (do 30.06.2022 r.) – dla obiektów już istniejących.

Składanie deklaracji jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich właścicieli/zarządców nieruchomości. Brak zgłoszenia (lub przekroczenie terminów) skutkuje karą grzywny.

DEKLARACJA:

Deklaracja A - budynki i lokalne mieszkalne

Deklaracja B - budynki i lokalne niemieszkalne