Dodatkowy odbiór odpadów BIO z sektora I w zabudowie jednorodzinnej

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2020 r. odbędzie się odbiór odpadów ulegających biodegradacji z zabudowy jednorodzinnej z sektora I.