Dofinansowanie działań edukacyjnych Gminy Miasto Lębork ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Informujemy, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Gdańsku wniosek Gminy Miasto Lębork o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Segregacja dla klimatu, klimat dla segregacji – kampania edukacyjna Miasta Lęborka” został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Funduszu w formie dotacji.

Koszt kwalifikowany zadania stanowi kwotę 17.000,00 zł

Przyznana dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku stanowi kwotę 5.000,00 zł

Kampania obejmie działania ukierunkowane na kompleksowe dotarcie do wszystkich mieszkańców gminy poprzez:

  1. Materiały dla dzieci i młodzieży - Poradniki z kartami ćwiczeń w nakładzie 3.000 sztuk. Poradniki będą zawierały informacje dotyczące ochrony środowiska, gospodarki o obiegu zamkniętym, selektywnej zbiórki odpadów).
  2. Warsztaty dla uczniów klas IV-VI lęborskich szkół podstawowych w ilości 55 godzin dydaktycznych. Warsztaty będą poświęcone zrównoważonemu rozwojowi, zmianom klimatu i ich skutkom, a także przeciwdziałaniu tym zmianom poprzez codziennie podejmowane przez ludzi decyzje. Zostanie na nich poruszona tematyka recyklingu, korzyści środowiskowych i ekonomicznych z niego wynikających, czy zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.