Dron ponownie bada jakość dymu z lęborskich kominów

W Lęborku ponownie wykonywane są badania przy pomocy drona antysmogowego z głowicą pomiarową. Dron na terenie miasta latał 9 grudnia 2021 roku. Grudniowe badanie składu dymu kominowego wykazało przekroczenia poziomu zanieczyszczenia w kilku przypadkach, a w jednym przypadku Straż Miejska nałożyła mandat za spalanie niedozwolonych substancji.

Badano dym z 33 kominów budynków przy ulicach Zawiszy Czarnego, Kilińskiego, Wojska Polskiego. Następną lokalizacją było osiedle domków jednorodzinnych przy ulicach Artylerzystów, Harcerzy, Klonowej, Brzozowej, Domeyki, Beniowskiego i Glinianej.

Urządzenie posiada czujnik cząsteczek stałych PM 1, PM 2,5 oraz PM 10. Wykrywa także lotne związki organiczne, chlorowodór, formaldehyd, siarkowodór, chlorowodór,  czyli cząsteczki powstające podczas nielegalnego spalania śmieci. Analiza składu niskiej emisji przy użyciu profesjonalnego sprzętu pozwala określić stopień zanieczyszczenia powietrza i podjąć konkretne działania prewencyjne.

Dron wlatując w dym wydobywający się z komina, analizuje jego skład chemiczny w czasie rzeczywistym, co pozwala wywnioskować, czy w danym budynku nie pali się na przykład butelkami z tworzyw sztucznych lub innymi odpadami. Pozwala to skupić się na kontroli tylko wskazanych budynków. Znaczące przekroczenia szkodliwych substancji w dymie będą skutkowały nałożeniem mandatu przez Straż Miejska. W spornych przypadkach, przedstawiciel Urzędu Miejskiego bądź funkcjonariusz Straży Miejskiej pobierze próbkę popiołu, która zostanie przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia dokładnej analizy jego składu, a ewentualny spór rozstrzygnie sąd.

W planach są kolejne kontrole, których terminy z oczywistych powodów nie zostaną ujawnione.

W związku z tym zwracamy się do mieszkańców Lęborka o zgłaszanie do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku wszelkich przypadków potencjalnego zatruwania poprzez spalanie niedozwolonych materiałów. Zgłoszenia prosimy składać telefonicznie (059-86-37-708) lub mailowo (ochrona@um.lebork.pl). Zostaną one wzięte pod uwagę przy ustalaniu tras kolejnych lotów dronem.