Dron zbada jakość dymu z kominów, a fotopułapka zidentyfikuje podrzucających odpady


Gmina Miasto Lębork nawiązała współpracę z firmą BADOR ze Słupska, która w ramach projektu GTI DRON wykonuje badania zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem systemu AirDron. Do badań wykorzystywany jest dron antysmogowy z głowicą pomiarową. Urządzenie posiada czujnik cząsteczek stałych PM 2,5 oraz PM 10. Potrafi także wykrywać lotne związki organiczne, chlorowodór, formaldehyd czyli cząsteczki powstające podczas spalania śmieci. Analiza składu niskiej emisji przy użyciu profesjonalnego sprzętu pozwala określić stopień zanieczyszczenia powietrza i podjąć konkretne działania prewencyjne.

Dron wlatując w dym wydobywający się z komina, analizuje jego skład chemiczny, co pozwala wywnioskować, czy w danym domu nie pali się na przykład butelkami z tworzyw sztucznych lub innymi odpadami. Pozwala to skupić się na kontroli tylko wskazanych budynków. Przedstawiciel Urzędu Miejskiego bądź funkcjonariusz Straży Miejskiej może pobrać próbkę popiołu, która zostanie przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia dokładnej analizy jego składu.

W dniu 16 kwietnia 2021 roku w godzinach popołudniowych zostało przeprowadzone pierwsze badanie jakości dymów wydobywających się z kominów lęborskich budynków. W pierwszej kolejności dron latał nad budynkami położonymi przy ulicach Zawiszy Czarnego, Legionów Polskich i Słowackiego. Następną lokalizacją było osiedle domków jednorodzinnych przy ulicach Kanałowej, Artylerzystów, Harcerzy, Topolowej, Domeyki, Beniowskiego, Kasztanowej czy Brzozowej.

           

Sprawdzony został dym z blisko 30 kominów. W związku z tym, że pierwsza tego typu akcja była pilotażową, drobne nieprawidłowości były na bieżąco wyjaśniane z właścicielami budynków, którzy zostali pouczeni przez funkcjonariusza Straży Miejskiej o stwierdzonych naruszeniach oraz o możliwym postępowaniu mandatowym w przypadku powtórzenia się złych wyników w czasie kolejnych badań.

          

W planach są kolejne kontrole, których terminy z oczywistych powodów nie zostaną ujawnione.

Równocześnie trwa akcja monitorowania miejsc gromadzenia odpadów. W miejscach, w których notorycznie pojawiają się niewłaściwe odpady, montowane są fotopułapki, które pomogą w zidentyfikowaniu osób wyrzucających takie odpady.