Ekologiczny konkurs plastyczny przeprowadzony w ramach XXXVIII LDT rozstrzygnięty

Na konkurs pn. „Jak Mikołaj Kopernik dbałby o Ziemię, gdyby żył w naszych czasach” wpłynęło łącznie 141 prac w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy 0-III i IV-VIII szkół podstawowych. Na wybór najlepszych prac miały wpływ następujące kryteria: czytelność przekazu, pomysłowość oraz staranność wykonania pracy.  

Ogłoszenie werdyktów i wręczenie nagród odbyło się 02 czerwca 2023 roku w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej w Lęborku. Wcześniej dwoje uczniów szkoły przedstawiło dzieje i losy Mikołaja Kopernika.

Nagrody laureatom konkursu plastycznego „Jak Mikołaj Kopernik dbałby o Ziemię, gdyby żył w naszych czasach” wręczali burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, zastępca burmistrza Teresa Ossowska-Szara, przewodniczący Rady Miejskiej w Lęorku Jarosław Litwin oraz prezes KT NOT w Lęboku Janusz Miklaszewski. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Lęborku i KT NOT Lębork, opiekunowie podziękowania.

Wyniki konkursu plastycznego „Jak Mikołaj Kopernik dbałby o Ziemię, gdyby żył w naszych czasach”:

I kategoria (przedszkola)

I miejsce Amelia Typczyńska - Wenzel, Przedszkole nr 5 (Opiekun pracy: Julia Laskowska)

I miejsce Jan Wieczorkiewicz, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Irena Pawłowska)

II miejsce Maja Słowy, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Żanetta Klankowska)

II miejse Pola Wiśniewska, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Irena Pawłowska)

III miejsce Alicja Gapińska, Przedszkole nr 10 (Opiekun pracy: Alicja Gac, Wioletta Szafrankiewicz)

III miejsce Antoni Bońkowski, Przedszkole katolickie im Aniołów Stróżów (Opiekun pracy: Izabela Nadworska)

Wyróżnienia:

Maja Konkol, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Irena Pawłowska)

Jakub Sobisz, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Żanetta Klankowska)

Bartosz Szwalgin, Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem” (Opiekun pracy: Justyna Drążek)

Hanna Frankiewicz, Przedszkole nr 9 (Opiekun pracy: Jolanta Czarnecka)

Leon Kamiński, Przedszkole nr 9 (Opiekun pracy: Barbara Drożdżal)

Dominika Sumon, Przedszkole katolickie im. Aniołów Stróżów (Opiekun pracy: Izabela Nadworska)

Jowita Hrycyk, Przedszkole nr 6 (Opiekun pracy: Żanetta Klankowska)

II kategoria (klasy 0 - III szkół podstawowych)

I miejsce Zofia Lis, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

I miejce Michał Urbański, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

II miejce Maja Leszczyk, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

II miejce Pola Muzykiewicz, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

III miejce Maria Ziemann, Szkoła Podstawowa nr 1 (Opiekun pracy: Bożena Siuta - MDK)

III miejce Julia Rompa, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta - MDK)

III miejce Grzegorz Skolimowski, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

Wyróżnienia:

Antoni Makowski, Szkoła Podstawowa nr 7 (Opiekun pracy: Bożena Siuta - MDK)

Izabela Sawicz, Szkoła Podstawowa nr 5 (Opiekun pracy: Grażyna Cisak)

Hania Bujel, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

Dominik Pionka, Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Szczęśliwa Przystań” (Opiekun pracy: Arleta Kuch)

Klaudia Fornal, Szkoła Podstawowa nr 8 (Opiekun pracy: Joanna Fudala)

Kornelia Dawidowska, Szkoła Podstawowa nr 1 (Opiekun pracy: Dorota Przychoda – Bonenberg)

Kacper Górski, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

Maja Główczewska, Szkoła Podstawowa nr 1 (Opiekun pracy: Dorota Przychoda – Bonenberg)

Cezary Stankiewicz, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO (Opiekun pracy: Bożena Siuta)

III kategoria (klasy IV – VIII szkół podstawowych)

I miejsce Małgorzata Wawrzak, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

I miejsce Maja Tutakowska,  Szkoła Podstawowa nr 1 (Opiekun pracy: Dorota Przychoda – Bonenberg)

I miejsce Wojciech Czaja, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

II miejsce Zofia Sawuk, Szkoła Podstawowa nr 7 (Opiekun pracy: Ferdynanda Byczuk)

II miejsce Amelia Bońkowska, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

III miejsce Maria Szafałowicz, Szkoła Podstawowa nr 8 (Opiekun pracy: Beata Płocharska)

III miejsce Karolina Kozyra, Szkoła Podstawowa nr 8 (Opiekun pracy: Beata Płocharska)

III miejsce Nikola Dobosz, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

Wyróżnienia:

Julia Mielewczyk, Szkoła Podstawowa nr 7 (Opiekun pracy: Ferdynanda Byczuk)

Weronika Sandomirska, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

Patrycja Romaszko, Szkoła Podstawowa nr 4 (Opiekun pracy: Wioletta Szymonik)

Komisja Konkursowa oceniająca prace plastyczne:
Teresa Szczepańska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku,
Jadwiga Wesołowska – przedstawiciel Komitetu Terenowego Naczelnej Organizacji Technicznej w Lęborku,
Agnieszka Kozłowska – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku,
Aneta Hinc – kierownik Referatu ds. Odpadów Komunalnych Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku,
Aleksandra Ciesiulska - Chojnacka – podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lęborku.

NAGRODZONE PRACE: