Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych

Z dniem 30.07.2021 r. wchodzą w życie przepisy określone w Uchwale Nr XXVII-441/2021 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 29.06.2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Lębork oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmianie ulega  przelicznik opłaty za odbiór odpadów BIO i RESZTKOWYCH.    

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

W związku z powyższym konieczne jest niezwłoczne złożenie w tutejszym urzędzie zmiany deklaracji - druk DOK-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

NIERUCHOMOŚCI MIESZANE

W związku z powyższym  konieczne jest niezwłoczne złożenie w tutejszym urzędzie zmiany deklaracji - druk DOK-4 i DOK-5 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz która w części stanowi nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.