Informacja w sprawie naklejek z kodami kreskowymi na worki

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV - 221/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X – 132/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie są już zobowiązani do oznaczania worków do selektywnej zbiórki odpadów naklejkami z indywidualnym kodem kreskowym właściciela nieruchomości. Oznaczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów naklejkami z kodami kreskowymi dotyczyć będzie wyłącznie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i części niezamieszkałych nieruchomości mieszanych.