Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika– zagrożenie ASF!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku przypomina o zasadach minimalizujących ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Zasady te dotyczą usuwania ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki.

„Dziki padłe”  to zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) oraz kości dzików.

Po znalezieniu padłego dzika należy:

1) oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika,

2) nie zbliżać się i nie dotykać padłego zwierzęcia,

3) zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starosty, burmistrza, wójta gminy.

W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń (ASF) nie wolno:

-  pozostawiać resztek jedzenia na przydrożnych parkingach, przy przydrożnych restauracjach  

   i barach oraz w innych miejscach postoju,

-  wywoływać hałasu, który powoduje płoszenie dzików,

-  spuszczać psów ze smyczy.

Ponadto zgodnie z prawem osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenie się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia.

Osoba, która znalazła padłego dzika, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Szczegóły w załączonej ulotce.