KONKURS PLASTYCZNY "CZYSTY LAS WOKÓŁ NAS"


Celem konkursu jest rozwijanie świadomości ekologicznej w zakresie dbałości o bioróżnorodność, wartości lasów jako ekosystemów, zagrożeń wynikających z porzucania odpadów w środowisku naturalnym, w tym w lasach. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu zachęcającego do prawidłowego zachowania w lesie.

Do wygrania:
Atrakcyjne nagrody, które zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych

  1. przedszkolaki (wiek 5-6 lat),
  2. uczniowie klasy 1-3 szkoły podstawowej
  3. uczniowie klasy 4-8 szkoły podstawowej

W każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody – za I miejsce (bon o wartości 150 zł),
za II miejsce (bon na 100 zł) i III miejsce (bon na 50 zł). Dodatkowo Organizator przyzna wyróżnienia.
Każdy z nagrodzonych i wyróżnionych otrzyma upominki.

Informacje dot. pracy:

  1. praca plastyczna może zostać wykonana w dowolnej technice, w formacie nie mniejszym niż A4, nie większym niż A2;
  2. treść pracy plastycznej musi dotyczyć prawidłowego zachowania w lesie, w tym m.in. ochrony środowiska naturalnego, a także wpływu człowieka na zachowanie bioróżnorodności, dbałości o leśny ekosystem, ochrony leśnej fauny i flory;
  3. na pracy konkursowej nie powinny być widoczne produkty konkretnych marek.


Przekazanie prac plastycznych wraz z dokumentami w terminie do 24 maja 2024 r. do godz. 15:00 (Wydział Ochrony Środowiska, ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku, Referat do spraw Odpadów Komunalnych pokój C6).

Laureaci konkursu zostaną wybrani przez jury do 3 czerwca 2024 r.

załączniki: