Nagrody ekologiczne UR: Wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wspólnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej związanej z realizacją planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej. Jednym z elementów projektu jest przyznawanie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej  innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Zgłoszenia można przesyłać do 8 czerwca 2022 r., za pośrednictwem odpowiednich formularzy przypisanych do poszczególnych kategorii konkurs. Wszelkie informacje na temat ww. konkursu znajdą Państwo w załączniku.