Odpadowa Przypominajka

Aby zapewnić sprawny i bezproblemowy odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości  przypominamy, że każdy pojemnik na odpady musi być oznakowany czytelną informacją o przynależności do konkretnej nieruchomości (ulica, nr budynku, lokalu, ewentualnie nazwa). Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać odpowiednią kolorystykę, zgodną z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906) dlatego też każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik/worek:

-żółty (tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe)
-niebieski (papier i opakowania z tektury)
-zielony (opakowania szklane - butelki, słoiki)
-brązowy (odpady zielone i odpady kuchenne -za wyjątkiem mięsa, ryb, kości)
-czarny ( odpady pozostałe po segregacji)