Około 35 ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dofinansowaniu w latach 2019 - 2020

Około 35 ton mniej azbestu w Lęborku dzięki dofinansowaniu w latach 2019-2020

Dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork w latach 2019-2020” przyznane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Gminy Miasto Lębork w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowanie pochodzi ze środków WFOŚiGW w Gdańsku i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ze środków tych skorzystało 19 mieszkańców Lęborka. Dzięki przyznanej przez WFOŚiGW kwocie 17 553 zł brutto  usunięto łącznie 34,56 ton płyt cementowo-azbestowych.

Akcja demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych odbyła się w Lęborku po raz siódmy i trwała od listopada  2019 r. do listopada 2020 r. br. Obejmowała 14 nieruchomości ujętych w Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Lębork – aktualizacja  będącej załącznikiem do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Lębork. Dotyczyło to budynków przy ulicach: Krzywoustego, Targowej, Pionierów, Pułaskiego, Mostnika, Kossaka,  Brzozowej, Śląskiej, Klonowej, Akacjowej, Kolonia, Klonowej, Modrzewiowej, Ks. Gracza i Domeyki (23,95 t). Na 9 z tych posesji usunięto i przekazano do utylizacji także płyty azbestowe zgromadzone luzem (10,61 t) .

Usługę wykonała wybrana przez miasto w toku zapytania ofertowego firma ECO-POL sp. z o.o. z Pruszcza w województwie kujawsko-pomorskim. 

Mieszkańcy nie ponieśli żadnych kosztów związanych z usunięciem i utylizacją azbestu (pokryli jedynie koszt zakupu i montażu nowego dachu), gdyż zadanie finansowane jest nie tylko dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Gdańsku, ale także ze środków budżetu miasta.

W mieście pozostaje jeszcze ok. 560 ton wyrobów zawierających azbest, głównie pokryć dachowych na terenie 147 nieruchomości. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” eternit należy usunąć do 2032 roku.