Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Raport Europejskiej Agencji Środowiska (2023) wskazuje, że Polska jest jedynym państwem w Unii Europejskiej, który od poprzedniego roku nie odnotował spadku współczynnika śmiertelności ludzi z powodu narażenia na pył PM2,5. Niska jakości powietrza – zwłaszcza w okresie grzewczym – to wynik głównie spalania złej jakości paliw i niskiej świadomości ekologicznej w tym zakresie. Priorytetem dla wielu z nas powinno być zatem uświadomienie mieszkańcom negatywnych skutków spalania odpadów, w tym m.in. tworzyw sztucznych, w przydomowych kotłowniach. Nie tylko skutków zdrowotnych, ale też środowiskowych, a nawet społecznych. Jak walczyć z negatywnymi praktykami spalania odpadów? Jak uświadomić lokalną społeczność, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu? Zachęcamy zatem do włączenia się w tę BEZPŁATNĄ kampanię.

Pełen pakiet materiałów można całkowicie bezpłatnie pobrać ze strony:
https://plasticseurope.org/pl/2024/01/15/plastik-nie-do-pieca-2024/ i wykorzystać w dowolnym czasie, promując przekaz kampanii i dbając o zdrowie mieszkańców i środowisko w swojej gminie.