Projekt ZIELONA ŁAWECZKA

Mieszkasz na otwartym osiedlu, ale w Twoim otoczeniu brakuje zielonej przestrzeni do odpoczynku, relaksu, spędzenia czasu z sąsiadami? Chcesz to zmienić? Weź udział w IX edycji konkursu ZIELONA ŁAWECZKA, w którym możesz otrzymać grant na stworzenie osiedlowego miniogrodu z ławeczką.

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy Fundacji Banku Ochrony Środowiska, adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Jego celem jest wsparcie grup sąsiedzkich, które chciałyby zmienić zaniedbane tereny na swoich osiedlach w miniogrody z ławeczką.

Wiele miejskich osiedli to często tzw. betonowe pustynie, które nie dość, że nie zachęcają mieszkańców do spędzania na nich czasu, to jeszcze nie zatrzymują wody opadowej, która jest ważnym zasobem naturalnym. Zwiększenie retencji wody, w skali lokalnej m.in. zmniejsza prawdopodobieństwo podtopień podczas gwałtownych opadów, zmniejsza koszty utrzymania zieleni, a globalnie wpływa korzystnie na klimat oraz stan wód.

— Nasz projekt umożliwia ożywienie wybranego miejsca wokół bloków, stworzenie przestrzeni do odpoczynku i spotkań, a także powstrzymanie utraty wód opadowych. Chcemy pokazać, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami — wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. — mówi Dominik Broda, koordynator projektu.

Fundacja BOŚ jest organizacją pozarządową, której fundatorem jest Bank Ochrony Środowiska. To pierwsza fundacja korporacyjna w Polsce działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez wspieranie lokalnych społeczności we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych.

W projekcie „Zielona Ławeczka” można zdobyć grant na zakup roślin, ławki, ziemi, narzędzi i pozostałych elementów koniecznych do stworzenia miniogrodu o maksymalnej wysokości 3000 zł dla miniogrodów z obiektami mikroretencji lub 2500 zł dla miniogrodów bez mikroretencji.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

Do udziału zapraszamy zespoły sąsiedzkie składające się z minimum 5 osób z wytypowanym liderem, który będzie utrzymywał kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem projektu. Powstała grupa wybiera teren wokół miejsca zamieszkania do modernizacji i zachęca innych sąsiadów do współpracy, starając się zebrać jak najwięcej osób. W działania zespołu musi zostać zaangażowany również administrator terenu, na którym planowane jest powstanie miniogrodu.

TERMINY:

Na rejestracje zespołów jest czas do 17 maja 2023 roku. Ostateczny termin na przesyłanie wniosków to 7 czerwca 2023 roku.

Wnioski o grant ocenia komisja sędziowska zgodnie z wytycznymi do poszczególnych części wniosku. Sędziami w projekcie będą architekt krajobrazu z Katedry Architektury Krajobrazu Instytutu Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz przedstawiciele organizatora.

Wszystkie zwycięskie zespoły będą mogły skorzystać z konsultacji z ekspertem, który doradzi jak najlepiej zagospodarować przestrzeń.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, formularze, a także porady oraz inspiracje przygotowane przez studentów architektury krajobrazu znajduje się na stronie  https://zielonalaweczka.pl

Kontakt: laweczka@fundacjabos.pl

Koordynator projektu: Dominik Broda