Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku BĘDZIE OTWARTY

Informujemy,
że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku
będzie otwarty od dnia 05.05.2020 r.  w niepełnym wymiarze czasu,

tj. we wtorki 9-17
czwartki 9-17
soboty 9-15

       PSZOK będzie funkcjonował z zachowaniem wszelkich środków ostrożności:

  1. Na terenie PSZOK może znajdować się tylko jeden pojazd przywożący odpady.
  2. Osoba lub osoby, które odpady przywiozły muszą posiadać maseczki ochronne i rękawiczki.
  3. Wymagane jest zachowanie odległości minimum 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi jednorazowo na obiekcie.

       Powyższe obowiązywać będzie, aż do odwołania.

        Za utrudnienia przepraszamy.