"Segregacja dla klimatu, klimat dla segregacji - kampania edukacyjna Miasta Lęborka"

 

Informujemy, że w ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej „Segregacja dla klimatu, klimat dla segregacji – kampania edukacyjna Miasta Lęborka” prowadzimy zajęcia dla dzieci z klas IV - VII w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.

Warsztaty online prowadzone są przez doświadczonego specjalistę, który dysponuje stosownie przygotowanym materiałem dydaktycznym i w sposób profesjonalny prowadzi zajęcia z klasami.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) i brakiem możliwości realizacji warsztatów bezpośrednio, prowadzone są online.
 

 

 

Poniżej link z relacji przeprowadzonych warsztatów:
https://www.sp1lebork.pl/aktualnosci-szkoly/segregacja-dla-klimatu-klimat-dla-segregacji/

Załącznik: