Segregacja odpadów na cmentarzu przy ulicy Kaszubskiej

Z dniem 1 stycznia 2023 r. została wprowadzona obowiązkowa segregacja odpadów na cmentarzu przy ul. Kaszubskiej.

Segregacja odpadów na cmentarzu polega na wyodrębnieniu odpadów:

1) biodegradowalnych: gałęzie, liście, trawa, kwiaty cięte, kwiaty z ziemią bez doniczek, naturalne wieńce, które będą wrzucane do kontenera KP-7 oklejonego informacją o odpadach biodegradowalnych BIO,

2) tworzyw sztucznych oraz metali: wkłady do zniczy, folie opakowaniowe, plastikowe oraz metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, sztuczne kwiaty wiązanki, plastikowe doniczki bez ziemi – pojemniki (typu dzwon) koloru żółtego,

3) szkła: znicze szklane bez plastikowych elementów i wkładów, wazony szklane – pojemniki (typu dzwon) koloru zielonego,

Elektronika/elektrośmieci - odpady takie jak akumulatory z elektronicznych zniczy, czy zużyte baterie ze zniczy solarnych można oddać do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz w sklepach i urzędach. Dla mieszkańców miasta Lęborka PSZOK znajduje się, przy ul. Żeromskiego 6b. To bardzo ważne, ponieważ można potem ponownie użyć surowców, które się w nich znajdują.

W celu ułatwienia prawidłowej segregacji, przy kontenerach na odpady zostaną umieszczone tablice informacyjne oraz w odpowiedni sposób oznaczone pojemniki. Prosimy o prawidłową segregację odpadów i wrzucanie ich do właściwych pojemników.