Spektakl ekologiczny dla dzieci pn. „Cztery pory roku”

Wspólnie z bohaterami spektaklu dzieci poznały zagadnienia związane z ochroną środowiska, a także przyczyny zmian klimatu.

Tematyką spektaklu była:

  • Niska emisja, smog (przyczyny powstania, skutki występowania, a także sposoby zapobiegania tym zjawiskom).
  • Segregacja odpadów – jak istotna jest dla środowiska i jakie są jej zasady.
  • Zmiany klimatyczne – ich geneza i negatywny wpływ na przyrodę.

Spektakl miał charakter interaktywny – dzieci miały do wykonania szereg zadań, które ułatwiły im przyswojenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Wspólnie z bohaterami spektaklu rozwiązywali łamigłówki, śpiewali piosenki i segregowali odpady.