Uwaga hodowcy drobiu! Realne zagrożenie ptasią grypą!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje w jaki sposób posiadacze drobiu lub innych ptaków mogą uchronić swoje gospodarstwa przed wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI).

Wirus ten nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy.

Jednocześnie PLW w Lęborku zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.  

W załączniku:

  • Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu – chów przyzagrodowy
  • Zalecenia dla hodowców gołębi
  • Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu
  • Dodatkowe zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii  

Aktualne informacje o chorobie, objawach, postępowaniu Inspektoratu Weterynarii w przypadku jej wykrycia, zasadach bioasekuracji dostępne są na stronie internetowej www.wetgiw.gov.pl