Uwaga hodowcy świń! Zagrożenie wirusem ASF


W związku z potwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików ASF na terenie Gdyni, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku informuje o konieczności wdrożenia podstawowych zasad zabezpieczenia miejsc utrzymania zwierząt (bioasekuracja).

Aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF  należy:

  • nie karmić zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego,
  • nie zakupywać świń z niewiadomego źródła czyli nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego,
  • stosować maty dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich,
  • zabezpieczyć budynki inwentarskie, magazyny pasz oraz miejsca przechowywania ściółki przed dostępem dzikich zwierząt,
  • ograniczyć dostęp osób postronnych do zwierząt,
  • zachować podstawowe zasady higieny (odkażanie rąk i obuwia, stosowanie odzieży ochronnej),
  • nie uczestniczyć w polowaniach na 72 godziny przed wejściem do chlewni,
  • nie pożyczać sprzętów,
  • nie zatrudniać do obsługi osób, które hodują świnie itp.