Uwaga! Kłopot z zasięgiem telefonicznym może być związany z kradzieżą sygnału

„STOP blokowaniu sygnału” – pod takim hasłem Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną uświadamiającą obywateli o negatywnych skutkach używania nielegalnych wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powszechny dostęp do łączności. 

Jeśli sygnał telefoniczny jest zbyt słaby lub pojawia się problem z zasięgiem, może to oznaczać, że ktoś jest złodziejem sygnału w najbliższym otoczeniu (może to być osoba posiadająca nielegalnie zainstalowany wzmacniacz telefonii komórkowej, tzw. repeater). W tej sytuacji pogarsza się jakość rozmów, nie można wysyłać SMS-ów, ani, gdy jest taka konieczność, wezwać pomoc. Problem z zasięgiem uniemożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń, ale także generuje duże ograniczenia w dostępie do internetu. Bywa, że powoduje całkowity zanik sygnału telefonii komórkowej.

Uwaga! W przypadku opisanych wyżej problemów należy zwrócić się do operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć decyzję  o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. „białej plamy” zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej jakości sieci telekomunikacyjnej w całej okolicy. Operator może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej prosząc o przeprowadzenie kontroli danego wycinka sieci zidentyfikowania źródła problemu.

Instalacja nielegalnego wzmacniacza sygnału jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a w skrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.     

Bliższe informacje na stronie internetowej KIGEiT

https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/