UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Burmistrz Miasta Lęborka informuje, że firmy, które w związku z epidemią koronawirusa zmuszone były tymczasowo zamknąć swoją działalność, mogą nie płacić za odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to przedsiębiorców, ujętych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, musieli zamknąć swoją działalność.

Przedsiębiorcy, którzy w związku z tym nie wytwarzają odpadów komunalnych, powinni złożyc deklarację zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach deklarację zmianiającą dane należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana (np. zmiana od kwietnia do 10 maja).

Wznawiając działalność na wcześniejszych zasadach, deklarację zmieniającą nalezy złożyć ponownie.

Szczegóły informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod nr tel. 59-8637 777 (702) lub poprzez e-mail: odpady@um.lebork.pl.

Prosząc o zrozumienie, przepraszamy za wszelkie niedogodności.