Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19

Informacja w sprawie postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi osób objętych kwarantanną w związku z COVID-19