Zasady segregacji odpadów w języku ukraińskim. Правила сегрегації відходів українською мовою.

Wszyscy uchodźcy przybywający do Polski zyskują pomoc i wsparcie. Jednak dla wielu cudzoziemców na początku niektóre reguły obowiązujące w naszym kraju wydają się nowe i trudne. Tak właśnie jest np. z segregacją odpadów komunalnych, która dla naszych gości może stanowić nie lada wyzwanie. Firma Abrys przygotowała ulotkę w języku ukraińskim, która pomaga w zrozumieniu podstawowych zasad segregacji odpadów w pięciopojemnikowym systemie zbiórki.

Усі біженці, які прибувають до Польщі, отримують допомогу та підтримку. Однак для багатьох іноземців на початку деякі правила, що діють в нашій країні, здаються новими і складними. Так відбувається, наприклад, з сегрегацією муніципальних відходів, що може стати справжнім викликом для наших гостей. Abrys підготував листівку українською мовою, яка допомагає зрозуміти основні принципи відбору відходів у системі збору п’яти контейнерів.