Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon samochodów osobowych dla mieszkańców budynków wielorodzinnych.

 Odpady należy wystawić w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych tj. na zewnątrz altanek śmietnikowych lub obok pojemników (kontenerów) ustawionych na zmieszane odpady komunalne, najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki.

sektor I - 18 września

sektor II - 04 września

sektor III - 11 września

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy w załączniku.

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych poza terminem zbiórki ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony możemy także w dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B oraz ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonagramu

UWAGA:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku

Załącznik: