Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych i zużytych opon w zabudowie wielorodzinnej

Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy wystawić przy wiatach śmietnikowych (lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne) do godziny 7.00 danego dnia odbioru w następujące dni marca:

sektor I - 10 marca

sektor II - 20 marca

sektor III - 27 marca

Szczegółowy wykaz ulic przyporządkowanych do danego sektora znajdziemy w załączniku.

Odpady wystawione w innym terminie nie będą odbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W przypadku pozostawienia ich w rejonie wiat śmietnikowych poza terminem zbiórki ich usunięciem będzie się musiał zająć władający nieruchomością, co w rezultacie będzie obciążało wszystkich mieszkańców korzystających z danego miejsca zbiórki odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne oraz zużyte opony możemy także w dowolnym terminie przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się w Lęborku przy ul. Żeromskiego 6B oraz ZZO „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz zużytych opon w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się według ustalonego harmonogramu.

Załacznik: