ZNAKOWANIE POJEMNIKÓW NA ODPADY

Informuję, iż w miesiącu kwietniu odbywa się znakowanie pojemników na odpady komunalne przez firmy zajmujące się odbiorem odpadów na terenie Gminy Miasto Lębork (PGK Puck Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.).

Pojemniki plastikowe, posiadające taką możliwość, będą wyposażane w transpondery wkręcane w gniazdo znajdujące się pod kołnierzem pojemnika z prawej strony. Pojemniki plastikowe z uszkodzonym gniazdem lub bez gniazda wyposażane będą w transpondery nitowane. Pojemniki metalowe, kontenery i typu dzwon wyposażane będą w transpondery nitowane.

Pojemniki będą również oznaczone samoprzylepną foliowaną naklejką o treści zawierającej oznaczenie nazwy/logo Wykonawcy i przynależności do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Miasto Lębork, z wydzielonym miejscem na adres MGO; pojemniki powinny być opisane w sposób umożliwiający identyfikację rodzaju gromadzonego w nim odpadu. Pojemnik:

  • szary/czarny - napis o treści RESZTKOWE;
  • brązowy – napis o treści BIO;          
  • żółty – napis o treści METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
  • zielony – napis  o treści SZKŁO;
  • niebieski - napis o treści PAPIER.